Sök
Stäng denna sökruta.

SlamLoc

Slamnavigering för AGV och AMR, i realtid

SlamLoc, mjukvara för lokalisering i realtid, revolutionerar med hjälp av konturbaserad navigering hur AGV:er och AMR:er hanterar förändringar i sin omgivning.

SlamLoc skapar själv en karta som underlag för framtida ruttplanering under den inledande driftsättningen. Om ett ”främmande föremål” upptäcks under vidare färd, tar man hänsyn till detta och använder den nya informationen för sin positionsbestämning. Positionen, d.v.s. X/Y-koordinaterna, såväl som riktningen i vilken fordonet är orienterat, kan bestämmas mycket mer noggrant än vad som skulle vara möjligt genom extrapolering av kördata.

 

Copyright SIMGATEK GmbH

En kontinuerlig anpassning till verkligheten

SIGMATEK SlamLoc möjliggör för en exakt och dynamisk navigering i områden och utrymmen med kontinuerliga och ständiga förändringar, till exempel när sikten av kända fysiska markeringar hindras av tillfälligt staplade pallar. I SlamLocs så kallade ”Pocketlight”-läge blir temporära och ibland rörliga hinder sakta men säkert synliga när man närmar sig dem men försvinner lika snabbt efter att de har passerat förbi. Normalt läggs dessa föremål och hinder inte till på kartan. Genom att medvetet undvika användningen av förprogrammerade och definierade objekt tillåter SlamLoc att buffertzoner, godsmottagning eller zoner för utleverans integreras i en AGV/AMR direkt.

SlamClient för visualisering

SIGMATEK SlamLoc kommer som en ren mjukvarulösning. Den valfria ”SlamClient” möjliggör för visualisering av de faktiska fordonsrörelserna, dynamisk kartläggning och redigering.

För speciella uppdrag

S-DIAS-serien har även en gyroskop sensormodul. BC 031 tillhandahåller information om rotation och  acceleration i 3 led, i rummet. Därmed kan modulens position och lutning bestämmas exakt vid vilken given tidpunkt som helst. Modulen används i applikationer där exakt mätning av acceleration eller hastighet är avgörande.

Ladda ner broschyr

Traffic Control System

Hantering av hela flottor av AGV och AMR

SlamLoc

Slamnavigering för AGV och AMR, i realtid

S-DIAS

Styrning, positionering och drivteknik för AGV och AMR

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå